Contact info

icon_widget_image 339/32 M.10 Bangpra Sriracha, Chonburi, Thailand 20110 icon_widget_image TEL: +66 38 341 792 FAX: + 66 38 341 786 icon_widget_image [email protected]
a
Explore the Features

CAREERS

วิศวกรโครงการโรงงานน้ำตาลส่วนลูกหีบ

ลักษณะงาน

1. ควบคุมงานเอ็นจิเนียริ่งและงานก่อสร้างที่ไซต์งานสำหรับโรงงานน้ำตาลต่างๆ (ภาคอีสานและภาคอื่นๆ)
2. ทำ S-Curve และดูแลการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อให้ตรงตามแผนงาน
3. ประสานงานกับโรงงานในการขนส่ง Parts ต่างๆของเครื่องจักร
4. เข้าประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของ Project
5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่สามารถเจอได้ในขณะทำงาน

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25-33 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการขายงานเอ็นจิเนียริ่งหรือโปรเจคมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความพยายามและไม่ย้อท้อ
5. มีความสามารถในการคุยกับลูกค้าและผุ้รับเหมา
6. สามารถขับรถและอยู่ต่างจังหวัดที่ไซต์งานได้
7. มีประสบการณ์ในโรงงานน้ำตาลจะได้รับพิจราณาเป็นพิเศษ

วิศวกรออกแบบและประเมินราคา

รายละเอียดงาน

1. ใช้หลักวิศวกรรมในการออกแบบงาน Engineering พร้อมทั้งถอดแบบ BOQ เพื่อประเมิณราคา ตัวอย่างงาน เช่น Conveyors or Rotating Equipment
2. ถอด BOQ งานที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดทำ Proposal หรือ ใบเสนอราคาเพื่อเสนองานแก่ลูกค้า
4. เมื่อได้รับมอบหมายงาน Engineering จากลูกค้า ต้องทำหน้าที่เสมือน Project Manager เพื่อทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
5. ประสานงานกับทางโรงงานและลูกค้า
6. ออกไปไซต์งานเพื่อดูหน้างานหรือเครื่องจักรที่ลูกค้าต้องการให้ทำงาน Engineering
7. ค้นคว้าหรือศึกษาหลักทางวิศวกรรมที่จำเป็นในงานออกแบบ

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 24-32 ปี ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
2. มีประสบการณ์ในการออกแบบงานเอ็นจิเนียริ่งอย่างน้อย 2 ปี
3. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
4. มีความพยายามและไม่ย่อท้อ
5. มีความสามารถในการออกแบบและประเมิณราคา
6. มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเองได้
7. มีความรับผิดชอบต่องานสูงมาก

 

ติดต่อ

อีเมล CV มาที่ [email protected] หรือสามารถโทรติดต่อได้ที่ 097-227-8989

ช่างซ่อมบำรุง CNC

ลัษณะงาน

1. ควบคุม ดูแล สั่งซื้ออุปกรณ์ให้ตรงสเปคในการซ่อมเครื่องจักร CNC
2. จัดทำ PM เครื่องจักรแต่ละเครื่องให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดทำรายงานการเดินเครื่องจักร CNC ในแต่ละเดือน
4. ติดต่อประสานงานกับช่างซ่อมภายนอก
5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย  อายุ 18-35 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านซ่อมเครื่องจักร CNC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และเรียนรู้งานได้เร็ว
5. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

Milling 12 อัตรา, Lathe 3 อัตรา, CNC 2 อัตรา (ด่วน)

ลัษณะงาน

1. กลึง Milling (Manual)
2. ควบคุมเครื่องจักร
3. ป้อนโปรแกรม CNC
4. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC
5. สามารถกลึงชิ้นงาน, เจาะ, เจียร, ไส ได้
6. สามารถอ่านเครื่องมือเวอร์เนีย ไมโคร ได้
7. งาน Lathe(กลึง) จั้มใส่ชิ้นงาน
8. งาน Milling (กัด) จั้มใส่ชิ้นงานและการป้อนโปรแกรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชายเท่านั้น (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2.อายุ 23-35 ปี
3.วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, เทคนิคอุตสาหกรรม
4.มีประสบการณ์ 0-3 ปี ทางด้าน CNC Milling
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
7.ไม่ติดปัญหาเรื่องการเดินทางมาทำงานที่โรงงานชลบุรี บางพระ

ช่างเชื่อม จำนวน 20 อัตรา (ด่วน)

ลัษณะงาน

1.เชื่อมชิ้นส่วนของเครื่องจักรตามแบบ
2.ประกอบชิ้นงานเครื่องจักรตามแบบ
3.เจียรตกแต่งชิ้นงานตามแบบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชายเท่านั้น (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2.อายุ 23-35 ปี
3.วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
4.สามารถเชื่อมไฟฟ้า CO2 อาร์ก้อน มิกซ์ ฟักคอ และเครื่องเจียร
5.มีประสบการณ์งานเชื่อม/เจียร 1-3 ปี
6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
7.ไม่ติดปัญหาเรื่องการเดินทางมาทำงานที่โรงงานชลบุรี บางพระ

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

ลัษณะงาน

1. วางแผนและปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
2. วางแผนและปฏิบัติงานรีโทรฟิตเครื่องจักร
3. วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบปั่นจั่น
4. จัดทำเอกสารประวัติงานซ่อมบำรุง
5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชายอายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิค, แมคคาทรอนิกส์
3. ประสบการณ์มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะทางด้าน รีโทรฟิตCNC, ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม CAD, PLC, OFFICE
6. สามารถขับรถยนต์ได้

ติดตั้งเครื่องจักร

ลัษณะงาน

1.งานประกอบติดตั้งเครื่องจักร
2.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชายเท่านั้น (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2.อายุ 23  ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ป.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
4.สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดเป็น งานเชื่อม ประกอบโลหะ งานตัดแก๊สได้
5.มีประสบการณ์งานเชื่อม/เจียร 2 ปีขึ้นไป
6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล

ลัษณะงาน

1. ซ่อมเครื่องจักรกล
2. จัดทำ PM เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ เครื่องกล
3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

ลัษณะงาน

1.เขียนแบบเครื่องจักรตามลูกค้า
2.แยกชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อทำ Cutting Plan
3.ตรวจสอบการเบิกค่างานของเครื่องจักร
4.ถอดปริมาณเหล็กที่ใช้กับเครื่องจักรที่รับผิดชอบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 20-28 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างกล , เทคนิคการผลิต , ออกแบบเครื่องกล
3.มีประสบการณ์ 1 ปีขึ่นไป
4.ใช้โปรแกรม Autocad , Inventor , Drawing 2D/3D , Excel
5.สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล
คุณพิมลพรรณ แสนกระจาย

Email:
[email protected]

Email:
[email protected]

โทร.
088-202-0577 , 099-093-3873